Рубрики

Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій

Download (PDF, 860KB)

Проспекти емісії

Рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалось. Емітент здійснив випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.