Рубрики

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Повідомлення про припинення акціонерного товариства не здійснювалось, так як загальними зборами такого рішення не приймалось.