Рубрики

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Оскільки Товариство, на загальних зборах акціонерів, не приймало рішення щодо додаткової емісії цінних паперів шляхом приватного розміщення, тому у акціонерів не було можливості реалізації переважного права.